Bilder från omläggning av tegeltak, Örebro 2014

Nytt taktegel på 1940-tals hus Start av ställningsbygge ... ... med skyddsnät Väntar på skopan!
Läktning med bär- och ströläkt på ny underlagspapp ovanpå den gamla Sidan är klar för ...
utpalcering av tegelpannorna i ordade högar för snabb utläggning Teglet lades ut på någon dag!
Plåtbeslagskomplettering och nockpannor som väntar på utläggning. Montering av taksäkerhet ...
... dock inte helt horisontellt Ställning börjar demonteras ... ... bit för bit ... och med mer eller mindre ...
... våghalsiga montörer. Det finns en video på dessa 2 som till slut fick ned ställningen Klart tak. Tid Maj-Juni

    Video: Våghalsigt

Övriga videos -->

Sidan uppdaterades 2016-09-01

Copyright © www.teokonsult.se Web established 1996