Bilder från Krakow, Polen 2014

Mariakrykan i Krakow, där ena tornet aldrig blev helt klart! Det finns en historia om två bröder och en trumpetande vakt!  Många tak i Krakow är bra underhållna och blev inte skadade i 2:a världskriget. Samma byggnad i kvällsbelysning. Krakow som ligger i södra delen av Polen måste ha påverkats av ... ... norra Polen med fd Preussen som hade stort hantverks-kunnande i synnerhet inom plåtslageri ...
... och hög kvalité på verktyg och maskiner. Tex. Kneusel knäckmaskin. Är det vitrost eller ... Detta är en del av slottet i Krakow ... ... med designade utkastare ...
... eller s.k. "Utkräkare" Överspolningsskydd Borde väl räcka med en vindflöjel! Några tak har dock problem orsakad av miljö och bristande underhåll.
Här är taket anfrätt av järn i tornet... ... och här är det bara att riva tornet! Gammalt plåttak med designat snörasskydd. Torn som håller på att renoveras ...
... kolla infästningarna ... ... med smidda kopparspikar! Auschwitz, nära Krakow!   Han rymmer från ...

Sidan uppdaterades 2016-06-01

Copyright ©  www.teokonsult.se, Web established 1996