Nytäckning av Idrottshuset i Örebro, 2013

Tillbyggnad av Idrottshuset Idéskisser TRP, board, plast, isolering
och bandplåt i 0,6 mm Aluzink
Infäst med teleskophylsa och
klammer typ "krabban"
Infästning sker enl. infästnings-
plan.
Utläggning av diffusionsspärr Anslutning till vägg med putslist Utformning av rörelsefog,
s.k. "kälkbacke"
Gavellösning av rörelsefogen ... ...utformat som en "finsk" fals! Rörelsefogen med ståndfalsveck Snörasskydd nedanför
kälkbacken
Mötet mellan tak och takfot är utfört med en inypningsfals Takutsikt  
Vid besiktningen togs hjälp av .. ... en erfaren "bergsklättrare" .. .. då taket är brantare än bild... ...visar. En del tittar bara på!
Nockräcke Putslist Infalsning av "kranhålet" Färdigt 2014

Videor -->

Sidan uppdaterades 2016-09-01

Copyright © www.teokonsult.se Web established 1996