Ombyggnad av Idrottshuset i Örebro, 2013

Idrottshuset från 1946 fick på 1980-talet tilläggsisolering
"mellan limträbalkarna"
och nytt Plåt och TRP-tak med en riskfylld anslutning till
takfotsplåten med korrucellband.
Varken kompletteringsfalsen
eller tätbandet höll tätt ...
... och när avrivningen började
framträde rötskadorna ...
... liksom bristande underhåll! Så efter utbyte av virke startar
omtäckningen ovanpå bef. tak med ny grönfärgar bandplåt indelade i sektioner på ca 12 m och med rörelsefog däremellan
Först en träfiberskiva ... ... sedan isolering och plåt klamrad enligt infästningsplan Falsning med maskin
En jobbar, två tittar på ... Anslutning till bef. plåttak Ny "kälkbacke" utformas lika
som de andra två, nedför.
Ståndfalsen nederst vid brottet
är utformad som inypningsfals!
nörasskydd placerat nedanför
rörelseskarven
Färdigt resultat av hallen ... ... för handboll, basket m.m.  

Videor -->

Sidan uppdaterades 2016-09-01

Copyright © www.teokonsult.se Web established 1996